Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XVIf.

WAT MOET IK DOEN?

Nog nooit in zijn leven had Bassett zulk een treurige ervaring opgedaan, als in de lange uren van dien Woensdagmiddag. Het gerucht, dat hij de jongen was, die het pistool door het schoolbord had geschoten, was nu ter oore gekomen van al de internen; en het feit, dat hij zijn schuld niet wilde erkennen, was oorzaak, dat hij beschouwd werd als een soort van verworpeling, met wien niemand iets te doen wilde hebben, behalve als er geplaagd of gescholden moest worden, zoodra hij in de nabijheid van zijn medeleerlingen kwam. Alleen de gedachte, dat Haddington beloofd had met hem af te rekenen, wanneer hij bij zijn weigering om te bekennen bleef volharden bewaarde hem voor nog onvriendelijker bejegening van zijn vroegere vrienden. Telkens was hij van plan een eind aan de zaak te maken door alles te vertellen, wat hij wist, maar zijn weerzin om tegen Edgar te getuigen deed hem nog steeds zwijgen. De mogelijkheid bleef toch altijd over, dat deze met een vrijwillige bekentenis voor den dag zou komen.

Sluiten