Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar eens naar vragen. Ik geloof, dat hij ook gezegd heeft, dat hij in een boom kan klimmen."

„Nu, daarom hoef je je toch niet te laten kijken!" riep „het Juweel" uit. „Dat kan ik ook en ik geef mij niet uit voor een Wildeman."

„Ik zou maar niet naar zoo'n dwaas verhaal luisteren, Con als ik jou was," zeide haar moeder. „Er zal wel niets van waar zijn. Hoogstens kan er een aap uit zijn kooi ontsnapt wezen eii deze gebeurtenis is vermeerderd en verbeterd van den een naar den ander gegaan, zooals meer gebeurt in een dorp, zoodat men er een losloopenden Wildeman van gemaakt heeft."

„Vrees niet, schoone dame," mompelde „het Juweel", „ik zal u beschermen!"

„O, moeder, ik ben niet bang," antwoordde Con, „en jij Athelstan," voegde zij er kribbig bij, „jij moest liever niet met een vollen mond praten."

De Wildeman op Nuts Corner, werd voor het oogenblikmet rust gelaten, maar twee leden van het clubje zouden dien zelfden avond nog op een vreemde manier aan hem herinnerd worden.

Toen het theedrinken afgeloopen was, kwam Hubert bij zijn vriendjes in de vallei en met algemeene stemmen werd er toen besloten, dat de avond doorgebracht zou worden met „roovertje" een heerlijk spel door „het Juweel" uitgevonden. Van dat spel zou in het kort gezegd kunnen worden, dat zich b.v. drie van hen verstopten en door de twee anderen overvallen werden; maar in dit geval zal het noodig zijn er een nadere verklaring van te geven, opdat de lezer een duidelijk begrip krijge van het avontuur, dat eerst Edgar en daarna zijn vriend beleefden. De plek van de boschrijke vallei, voor het

Sluiten