Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,Dat is de schuld van dien naren man," begon het meisje boos. „Hij bederft de heele vacantie met zijn —" Zij hield plotseling op, als vreesde zij door meer te zeggen iemands vertrouwen te schenden.

„Wie? — Mender?" vroeg Edgar. „Waarom, wat is er met hem aan het handje?"

„Ik durf er wat om verwedden, dat ik het weet," zeide Bassett, terwijl hij met een gebaar, alsof hij een glas vasthield, zijn hand aan zijn mond bracht.

„Hoe weet je dat?" vroeg Con scherp.

„Geroken," was het korte antwoord van „het Juweel".

„Wil je daarmee zeggen, dat Mender drinkt?" vroeg Edgar met een verbaasd gezicht.

„Ja; maar praat er niet over," zeide Con haastig. „Ik weet het van Hubert, maar hij heeft gevraagd, of ik het niet verder wou vertellen. De leelijkerd heeft een hoop flesschen whiskey achter slot in een kast en drinkt die in het geheim op. lederen avond zit hij heel laat op en dan gebruikt hij veel te veel en kan den volgenden morgen bijna niets eten aan het ontbijt en bromt als een beer."

„Waarom schrijft Hubert dat dan niet aan zijn vader?" vroeg Bassett.

„Hij zegt, dat mijnheer Prescot veel beter is na zijn buitenlandsche reis; maar op het oogenblik heeft hij het erg druk en de dokter heeft bevolen, dat men hem zooveel mogelijk onrust en zorg moet besparen; daarom wil Hubert er hem nu liever niet mee lastig vallen. Hij zegt, dat zijn vader waarschijnlijk in September op Foxbankkomt en hij het dan zal vertellen — dat is te zeggen, als mijnheer Mender zich nog niet gebeterd heeft. Still Spreek er niet meer over. Daar komt hij."

Sluiten