Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet in de eerste dagen. Ik wou liever dat hij geen achterdocht kreeg, voor vader schrijft. Zaterdag kunnen wij zijn antwoord hebben."

Mevrouw Willis en Hubert namen schrijfgereedschap en begonnen aan hun brieven, terwijl Edgar naar buiten wandelde om aan de anderen, die het geval nog druk in Bassett's prieëltje bespraken, mede te deelen, wat er verhandeld was.

In het optrekje bij het strand zat Mender alleen druk te pennen. Door zijn onmatigheid van den vorigen avond, zag hij er nog meer verwilderd en angstiger uit dan anders, maar hij wist nu wat hij doen zou. Zijn plan was gemaakt, hij zou de kans wagen; de gevolgen mochten dan uitvallen, hoe zij wilden. Hij eindigde zijn brief, en las den laatsten zin nog eens over, voor hij hem in de enveloppe deed:

„Morgenavond kom ik om negen uur, op de gewone plaats. Als alles loopt zooals ik denk, zal het nog vrij gemakkelijk in zijn werk gaan. Wij zullen misschien wat moeten wachten, maar het is beter te vroeg te komen dan te laat."

18

Sluiten