Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Juist stak hij een stukje in zijn mond, toen hij eveneens zonder een woord te zeggen van tafel opstond en zijn broer naliep.

„Wat moet dat beteekenen?" riep Con uit. Zij pikte een klein stukje van den pudding met haar vork op, stak het in haar mond en trok een leelijk gezicht. „Bah, hoe afschuwelijk! Wat zou het zijn?" ging zij voort, met haar lippen smakkende. „O, ik weet het! Mary had wat in een wijnflesch gedaan!"

„Wat had Mary ineen wijnflesch gedaan?" riepen de anderen

in koor.

„Wei, a-z-ij-n!" riep Con. „Toen Bob de madera voor den tweeden keer haalde, moet hij zich vergist hebben: in plaats van wijn heeft hij azijn genomen!"

Het duurde eenigen tijd voor de gemoederen na deze stoornis tot rust gekomen waren en het laatste gerecht op tafel kwam. Nauwelijks was dit gebeurd, of allen barstten in een luid gelach uit en nu ten koste van Edgar, die, toen hij zijn schotel kruidde, er een dubbele dosis cayennepeper in gestrooid en het gerecht daardoor zoo heet gemaakt had, dat „het Juweel" die alleen den moed had er een klein stukje van te proeven, zijn tong deerlijk brandde en den heelen verderen avond koud water in zijn mond moest houden.

Na afloop van den feestmaaltijd ging het jonge volkje naar de voorkamer om het overige van den avond met spelletjes door te brengen. De meeste waren niet nieuw, maar een, dat Hubert voorstelde, was hun nog onbekend. Uit een puddingvorm werd een hoeveelheid meel, dat er in geperst was, op een plat bord voorzichtig geschud, zoodat het in zijn geheel bleef, en op de ronde bovenvlakte legde Hubert een threepenny-stukje.' Ieder moest toen om de beurt met een mes een gedeelte van

Sluiten