Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oponthoud veroorzaken. Vooruit —er is geen tijd te verliezen. De Hemel weet, wat zij in den zin hebben, maar, als zij Hubert op den hoogen weg krijgen, kunnen zij daar het een of ander voertuig hebben staan, waarin zij met hem wegrijden, voor iemand hen tegenhoudt."

Edgar begreep ook, dat er niet gedraald maar gehandeld moest worden; hij stond op en rende den heuvel weer af om hulp te halen.

Alleen gebleven sloeg „het Juweel" een blik om zich heen. Vlak boven de helling, waar hij stond, ging het voetpad in een ander weiland over, door een groot hek met vijf sluitboomen, dat, met de heg ter weerszijden, de beste standplaats aanbood om den weg te overzien. De knaap dacht een paar oogenblikken na en had toen een besluit genomen. Vlug ging hij naar het hek, sprong er over heen, liep een eindje door en tastte in zijn zak naar lucifers. Hij verborg de fietslantaren onder zijn jas, streek een lucifer af, stak de lantaren aan, hield het glas tegen den kant van de heg, en haalde met zijn vrij geworden hand het signaalfluitje voor den dag.

Nauwelijks had hij deze voorbereidende maatregelen genomen, toen het geluid van regelmatige zware voetstappen aanduidde, dat de twee mannen het ongebaande pad met hun zwaren last opkwamen. Met kloppend hart en een gewaarwording, zooals de soldaat uit het sprookje moet gehad hebben, toen hij bevel kreeg met schieten te wachten, tot hij het oogwit van den vijand kon zien, nam „het Juweel" een afwachtende houding aan. De mannen waren nu dichtbij; hij kon hun zware ademhaling hooren; nog één oogenblik, en zij zouden bij het hek zijn.

Nu kwam het er op aan te handelen: wetende, dat de weg

Sluiten