Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij de Uitgevers-Vennootschap Erven Martin G. Cohen zijn verschenen:

| DE GOUDSCHAT £ I VAN KLONDIKE I

door

JULES VERNE

met prachtige illustraties van George Roux .. • Een van de boeiendste werken door Jules Verne nagelaten, f 2.25 400 bladzijden in prachtband f 2 25

EEN NIEUW BOEK VAN JULES VERNEI

Telegraaf.

Een van de beste en boeiendste romans van Jules Verne Algemeen Handelsblad, 28 Nov. 1908

in Kloïidykef De een^n Ke5KaSi™,bek^e" 00m •">"»*

nemen, dat er ereens heel in 't \i ^ schokkende tijding vereen giudvulkalfbeïindt ^ kUSte" der 'J^zich maar voor 't oprapen heeft Na vèel wPh ' gCW?.rpln/oudklomPen aangegeven niek bereikt Hm-h wederwaardigheden wordt de

te. «W Vfn niet de

blijven dan ook weer niet uit maarLm»B°ts|ngen en gevechten een in allen deele hoogst bevredigend slot m avonturen- tot

jVfanw van den Dag, 26 Nov. 1908

woofd' H™ «e!t groó™ £? T' fteens «"

hier sprake is van een werkelijk nieuwhnPt'n £ ."let zii" wanneer moet men weten, eenige onuitlepeve^«ï hem. Jules Verne heeft, althans nog niet bekend ziin /k Het ge ten'die ten onzent

„De Goudschat van Klöndvkë" een is verschenen:

door Frans van Manen en draVt df Fri k jn ^ "Het is vertaald Roux. Het boek dra act Hph i ^ran?c^e illustraties van George

goudzoekers, doormened met eeo^anh 3"^"168 Verne- Avonturen van die op de werkelijkheid zijn gegrond e" ere biïzonderheden,

Sluiten