Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Syn opper oogh-merck is profijtelick vermaeck:

D een treek er voetsel af, een ander niet dan smaeck. Hij heeft er twee voldaen, doch beide maer ten halven:

Maer 't spertelende been is moeyelick om salven.

Wie dan noch vrucht noch vreucht will vinden in syn dicht , Stopt Oor en Ooghen toe in spijt van kloek en licht.

(Uit: «Characterista oft een Print-schryver")

„Hij is..." 7,00 luidt, telkens terugkeerend, het begin der karakterschetsen waarin Huygens ons een deel der zeven tiend'eeuwsche maatschappij voor oogen stelt. Wie ondernemen wilde eene „zede-print" van dezen karakterteekenaar te etsen, zou misschien zijn voordeel kunnen doen met het navolgend ontwerp.

Een getrouw dienaar der Oranje's en een oprecht Geuzenkind. Hollander in merg en been, maar wereldburger in menig opzicht. In de veelzijdige ontwikkeling zijner rijke gaven, kweekeling van het Humanisme, maar toch overtuigd Kalvinist. „Wijs hoveling", die op menig punt niet ver staat van den Voorburgschen boer. Onder de leeken een „goet predikant" in eigen trant. Schrander „medicynmeester", die niet geschroomd heeft de vlijm der satire te

1

Sluiten