Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II

Tot viermaal toe heeft hij in de eerstvolgende jaren, telkens als lid van een gezantschap, Engeland bezocht; eenmaal heeft hij in dezelfde hoedanigheid zijn beschermer Aerssen van Sommelsdijck vergezeld op eene reis naar Venetië. In zijne autobiographie en in een verhaal van de reis naar Venetië, heeft hij ons allerlei van die reizen verteld; als oud man komt hij er in de Sermones de Vita Propria niet welgevallen op terug.

Veel heeft hij genoten en geleerd in het huis der familie Killigrew te Londen. In die gastvrije woning kwam bijeen wat Londen toen had aan uitstekende mannen op velerlei gebied. Daar was het ook dat hij kennis maakte met den geleerden en weisprekenden deken van Sint Pauls, John Donne. Hij doet uitstapjes op het platteland, bezoekt Oxford, wordt toegelaten tot den koning en speelt voor hem op de luit. Hij maakt kennis met den beroemden Bacon en is vol bewondering voor diens genie, al blijft zijn oog niet gesloten voor de grenzenlooze jjdelheid van den man. Wat hij in Venetië te zien krijgt van de Italiaansclie kunst en van de kunst der oudheid, maakt diepen indruk op hem. Hij koopt een

Sluiten