Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is bijgebleven tot "het laatst. Hij heeft dat zwak niet overwonnen en het mag de vraag heeten of hij wel eens moeite gedaan heeft het te overwinnen. Want de poëzie is voor hem altijd in hoofdzaak eene ontspanning gebleven, slechts ten deele eene roeping, een ernstige taak geweest. Hoe zou men dan bij hem dat werken aan zich zeiven vinden, die gestadige oefening zijner krachten als dichter, die strijd tegen zwakheden, heel dat geduldig maar volhardend voorwaarts streven op de moeilijke baan der kunst? Meer dan 70 jaren liggen tusschen zijne eerste en zijne laatste Nederlandsche verzen en het spreekt wel van zelf, dat wij in die lange tijdsruimte ontwikkeling kunnen waarnemen. Rederijkersaardigheden als:

Vrinden In den Haegh,

Staegh Klaegh ick:

»Laegli ick »\Veer »Neer enz.

of eene .,olla podrida" als:

Je n'ayme pas Het lang relaes De vostre escrit etc.

vindt men niet onder zijne latere werken.1 Wanneer wij den tekst van sommige gedichten uit zijne eerste ontwik-

1 Ged. I, 281; ook II, 105—100; II, 111—113; monorimes in 11, 109, 300 - 301.

11

Sluiten