Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kelingsperiode vergelijken met dien in de uitgave der Korenbloemen van 1658, dan kunnen wij uit de aangebrachte wijzigingen en veranderingen wel zien dat de dichter niet heeft stil gestaan. Hij is zachter geworden: in de eerste uitgave van Voorhout noemt hij den Paus „een Zieltyran"; in die van 1658: een almachtigh man"; in het hijschrift op Leiden wordt het vers tegen de Roomsche geestelijken:

Krabt, swarte Phariseên, krabt, snoodste die ick ken.

gewijzigd tot:

Krabt, kloeckste Phariseên van alle die ick ken.

Iseemt hij ook al in later jaren geen blaadje voor den mond, hij schijnt toch kiescher te zijn geworden Waarom anders \ erandert hij in de latere uitgave der zedeprint van „een wijs hovelingh" de uitdrukking „van d' eerste luren af" in „van d' eerste uren af"; het vers:

Als t land daer Sonne-man den eersten pappot at

in:

Als t !and daer Heer Apol sijn eerste minne 3oogh.

in een bijschrift op een portret van Brosterhuyzen het woord backhui/s in neimehtf1 Op de eischen der welluidendheid let hij wat scherper, voor de zuiverheid van het rijm is zijn oor gevoeliger.' In de uitgave van Scheepspraet is

1 Vgl. Ged. 1. 210: II, 0!»; II, <M , 172 . 297.

2 Vgl. Ge«l. I, 249 , 275 , 286 (hiaat); II, 93 (rijm).

Sluiten