Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bloedgetuige des Heeren, uit de eerste tijden van het Christendom, den „vorm" der h. Misse zijner dagen beschrijft en wij dan gevoelen, hoe onze Voorvaderen des Geloofs, de kracht voor hun martellijden hebben geput uit geheel hetzelfde offer, dat ook wij zien opdragen op onze altaren!

De „bijkomstige" verscheidenheid in de „wijzen" der bijgevoegde „plechtigheden", spreekt zoowel van het krachtig bezielde leven, dat er steeds in Gods Kerk heerschte, als van de almachtige leiding Gods, welke in weerwil van het verschil: in landen en volkeren, tijden en talen, belangen en behoeften, verslapping en geestdrift, dwalingen en gebruiken, stammen en volkeren, toch steeds het goddelijk Misoffer in een- en waarheid, onbesmet, voor ons heeft behouden.

De banen, waarin die Rometnscke liturgie door de Kerk, — na Gregorius den Groote onveranderd, — werd geleid, gaan wij thans volgen, waarmee ik bedoel door een zakelijke verklaring er. vertalingen krachtig hulpmiddel te geven, om heth. Sakrificie en zijne liturgische bestanddeelen in inniger overtuiging te genieten, met betrekking tot de heilige liturgie en den symbolischen zin dezer goddelijke „Altaergeheimenissen", waar wordt:

„verbeen, vertroost, gesterckt, gezegent:

't Is Godt en Geest wat ooge en oor bejegent."

Sluiten