Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te, JJomine. Heer, zal ik dit lofprijzen in

de samenkomsten der geloovigen.

Gloria Patri Glorie den Vader,....

De offerande is gebracht! Nu zal de pr. met aandrang vragen om een goedgunstig aanvaarden door de Almacht! niet om zijn eigen waarde of deugd, maar ter wille van Christus, ter eere van de h. Moedermaagd, der Apostelvorsten en aller Gods lieve Heiligen in het

GEBED AAN DE H. DRIEVULDIGHEID.

Suscipe, sanctaTrinitas, Ontvang, o H. Drievulhanc oblationem, quam tibi digheid, deze Offergave,welke offerimus ob memoriam pas- wij U opdragen, tot hersionis,resurrectionis,etascen- denking aan het lijden, de sionis Jesu Christi Domini opstanding en hemelvaart nostri: et in honorem, beatae onzes Heeren Jezus Christus Mariae semper virginis, et en tot vereering der heilige, beati Joannis Baptistae, et altijd vlekkelooze Maagd sanctorumApostolorum Petri Maria, van den H.Johannes et Pauli, et istorum, et om- den Dooper, der HH. Aposnium Sanctorum: ut illis telen Petrus en Paulus, van proficiat ad honorem, nobis deze(1) en van alle heiligen, autem ad salutem: et illi opdat zij strekke hun ter pro nobis intercedere dig- huldiging (*) en ons ten heil; nentur in coelis, quorum en ook dat zij onze voormemoriam agimus in terris. sprekers mogen zijn in de Per eundem Christum Do- hemelen, zij, wier gedachminum nostrum. Amen. tenis wij hier op aarde vie-

i i ' '&en namelijk, welke oudtijds nog in het bizonder werden ver¬

meld of wier relieken in het altaar bewaard werden.

( ) Opdat zij meer en meer door de geloovigen op aarde mcgen worden vereerd en gevolgd.

Sluiten