Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEBED VOOR DE KERK. («)

canon-begini.rttbr, uit een chfis-

misboek; 140 eeuw; rome. tUtTl

Filium tuum Dominum nostrum supplices rogamus ac petimus, uti accepta habeas et benedicashaec^ dona, haec •£■ munera, haec-j'sancta sacrificia illibata, in primis quae tibi offerimus pro Ecclesia tua sancta catholica: quam pacificare, custodire,adunare, et regere digneris toto orbe terrarum, una cum famulo

tuo Papa nostro N. et Antistite nostro N. et omnibus orthodoxis atque catholica:

etapostolica: fidei cultoribus.

('•) Voor zeer uitvoerige verklaringen der gebeden van den Canon,"zie men in de „literatuur" de werken van: Bellarminus, LeBrun, Benedictus XIV, Bona, Gihr enz.

(!) „Wij", want de priester bidt in naam van de geheele Kerk van Christus.

P) Velen verklaren deze uitdrukkingen op de volgende wijze: „giften", die wij door Gods goedheid ontvingen, „gaven", welke wij in ootmoed aan God aanbieden, „offeranden", welke bestemd zijn om tot het h. Lichaam en Bloed des Heeren te worden gekonsekreerd.

Tot U dan, allergenadigste Vader, smeeken en bidden wij (3) in ootmoed, door Jezus Christus, uwen Zoon, onzen Heer: dat Gij moogt aanvaarden en zegenen deze giften (8), deze gaven, deze heilige vlekkelooze offeranden, welke wij U opdragen bovenal voor uwe heilige, katholieke Kerk, opdat Gij haar in vrede gelieft te bewaren, beschutten, vereeren en besturen over geheel de aarde, te zamen met uwen dienaar, onzen Paus N. en onzen Bisschop N. en ook voor alle rechtgeloovigen en belijders onzer katholieke en apostolische leer.

Sluiten