Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vivo & vero. en die aan U, eeuwigen,

levenden en waren God, hunne beloften (*) opdragen.

Het is de bede van en voor de ledematen van hetzelfde Godsrijk, dat op aarde strijdt en in den hemel de glorie wint. Die troostvolle eenheid brengt de liturgie geleidelijk tot de volgende oratie, welke zich richt tot de „Heiligen Gods", onze voorgangers weleer en onze voorsprekers thans, door de Kerk als hare bemiddelaars aangeroepen in:

DE GEDACHTENIS DER HEILIGEN.

Communicantes, & memoriam venerantes, in primis gloriosa: semper Virginis Maria; Genitricis Dei & Domini nostri Jesu Christi; sed & beatorum Apostolorum ac Martyrum tuorum, Petri & Pauli, Andrea:, Jacobi, Joannis, Thoma;, Jacobi, Philippi, Bartholomjei, Mattha;i, Simonis & Thaddan, Lini, Cleti, Clementis, Xysti, Cornelii, Cypriani, Laurentii, Chrysogoni, Joannis & Pauli, Cosma: & Damiani & omnium Sanctorum tuorum: quorum meritis precibusque

Wij, leden van één gemeenschap, vieren ook de gedachtenis, inzonderheid (a) der glorieuze, altijd maagdelijke Maria, Moeder van onzen God en Heer Jezus Christus, en mede van uwe gelukzalige Apostelen en Martelaren, Petrus en Paulus, Andreas, Jacobus, Johannes, Thomas, Jacobus, Philippus, Bartholomeus, Matheus, Simon en Thadeus, Linus,Cletus, Clemens, Xystus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Johannes en Paulus, Cosmas en Dam ia-,

(i) Beloften zijn hier de goede voornemens en verlangens om God te dienen. (*) „Inzonderheid" der vlekkelooie Moeder-Maagd, die „heiliger is dan de Cherubs, heiliger dan de Serafs — gelijk de H. Ephrem zich uitdrukt — en onvergelijkbaar verheerlijkt is boven geheel het hemelsch Hof".

Sluiten