Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B IJ L A G E.

PLAATBESCHRIJVING.

I. DE PLATEN.

Ptond er een breedere plaatsruimte ter beschikking, dan was ons niets aangenamer, dan een meer voldoende beschouwing te leveren over de kunstwaarden der beroemde, oorspronkelijke werken, waarvan onze platen en vignetten slechts een onvolkomen begrip kunnen bijbrengen. Want alle zijn reprodukties naar erkende meesterstukken, welke wij, tot uitvoeriger kenschetsing van het geheel, aan onderimtiaal uit ekn psal- scheidene richtingen en scholen hebben

TERIUM, 13C EEUW, °

parijs. ontleend.

Maar de beschikbare omvang voor een kunstbeschouwing is hier uiteraard zoo beperkt, dat wij slechts de volgende, karige opmerkingen kunnen neerschrijven.

Fra Angelico: „Het laatste Avondmaal"; blz. 3. Met dit werk van den reinsten eenvoud en der heiligste stemming is een ieder onmiddellijk vertrouwd. Zonder twijfel het meest doordachte onder de drie uitvoeringen, welke deze schilder-kloosterling ons op dit gebied te Florence achterliet; het behoort zelfs tot de beste onder de soort-

Sluiten