Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niaardste kerkhof ter wereld wilden bezoeken, troffen het dus slecht.

Aan boord was het al even onpleizierig. En daarbij de drukte met laden en lossen. De kajuiten werden zoolang op slot gedaan, omdat met zoo'n gelegenheid allerlei menschen aan boord komen, waarvan sommigen op diefstal uitgaan. We waren dus allen verheugd, toen het uur van vertrek weer daar was.

Er waren weer vele passagiers bijgekomen, zóóveel, dat er geen kajuiten genoeg waren, men had namelijk sommige kajuiten ingericht voor bergplaats en volgepropt met kisten Zwitsersche melk, zoodat 's nachts eenige passagiers op een stroozak op den vloer moesten slapen.

Onder de nieuw gekomen passagiers waren ook twee Hollanders, de gebroeders Nederlof, die met hunne Duitsche vrouwen naar Tsing-tou, twee dagreizen verder dan Shanghai, in China, gingen. Zij kwamen oorspronkelijk van Sliedrecht, doch waren reeds vijftien jaren in Duitschland geweest en ook al eerder te Tsing-tou, waar een van hen baggermeester was.

Aankomst te Napels.

's Anderen morgens begonnen we reeds onze koffers te pakken, want in den avond zouden we te Napels aankomen. Vijf uur was de berekening, maar 't werd acht uur. Na afscheid van alle nieuwe vrienden genomen te hebben, ging ik met een stoombootje naar wal. Ik had niet veel last met de douanen, liet mijn koffer alvast naar het station brengen, postte de brieven, die ik van verschillende passagiers had meegekregen en nam mijn intrek in het hotel „Patria".

Sluiten