Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dorpen toen zijn ingegaan, kan men zich eenigszins eene voorstelling maken, wanneer men de krampachtig saamgetrokken lijken, die bij de opgravingen van den tegenwoordigen tijd worden gevonden, met eigen oogen heeft aanschouwd, versteende lijken, die nog in dezelfde vormen verkeeren als op 't oogenblik, dat ze door het stroomende lavavuur werden overrompeld en „ingesmeed".

POMPEI, Museo, Impronta Umana.

Om mij verder tot het huidige te bepalen, wil ik den lezer voorts nog aan eenige nadere bijzonderheden van de laatste Vesuvius-catastrophe herinneren. Ik zal daarom eens weergeven, hetgeen het Nieuwsblad van Friesland er d.d. li en 14 April 1906 van schreef:

Sluiten