Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blijven steken, en gisteren duurde de aschregen nog met onverminderde hevigheid voort. De lucht was zoo dik, dat bij Portici een trein op een stilstaanden trein geloopen is; er waren verscheiden gewonden.

De onderprefect van Castellamare seint uit Ottajano dat de ellende daar van uur tot uur verergert. Tweehonderd dooden kunnen niet opgezocht worden en de geredden verhongeren. Er is voor ten minste 2000 menschen brood noodig. De militaire rantsoenen die aankomen, worden door troepen vrouwen stormenderhand vermeesterd. Voor de vele gewonden ontbreekt allerlei hulp, zelfs draagbaren zijn er niet genoeg. De soldaten ruimen met arbeiders de asch en het zand van de daken en in alle gemeenten worden vliegende volksgaarkeukens opgericht. De Koning en de Koninmn

0 o

van Italië hebben f 50.000 voor de noodlijdenden geschonken en de betaling der belasting is voor de geteisterde streken opgeschort.

* *

*

Het berggebied van den Vesuvius, die aan alle kanten uit de vlakte omhoog rijst, heeft een oppervlakte van ongeveer 1000 vierkante K. M. Zijn hoogste spits, de eigenlijke Vesuvius, is 1300 Meter hoog.

Noordelijk van den krater verheft zich de Monte Somma, een uitgebrande krater van 113; Meter. Deze berg beschut het heele noorden voor de woede van den vuurspuwer. Daarom had men op dezen spits het observatorium gebouwd, dat thans grootendeels vernield is.

Intusschen is de voornaamste kraterkegel 250 Meter lager geworden, zoodat de berg er nu heel anders uitziet dan vóór

Sluiten