Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

We lagen vlak tegenover den Morepoberg, waarop zich een oud koningshuis bevindt, dat door tal van cypressen is omringd, en waar koning George 's zomers zijn verblijf houdt. Dit eilandje met nog zes andere heeft hij in 1863 bij zijne troonbestijging cadeau gekregen van Engeland.

Half negen vei lieten we Korfu weer. Volgens sommigen konden we den volgenden morgen om acht uur te Patras aankomen, anderen dachten, dat t wel negen uur zou worden. Het bleek, dat geen hunner 't goed had, want 't was bijna half elf, voor we te l'atras stillagen deu volgenden morgen. De tafel was reeds gedekt voor 't dejeuner en de etensbel zou zoo geluid worden. We vroegen daarom, of we nog mee konden eten, waarop de steward kortweg antwoordde: „Neen, afgeloopen!" We vonden dat niet erg billijk, daar de ééndaagsche reis o. i. met 45 francs of f 22.— wel ruim betaald was.

Neen, dan zijn ze op de Norddeutscher Lloyd royaler. Daar wordt men in de derde klas nog beter behandeld dan hier in de tweede. Als men op de schepen van den Oostenrijkschen Lloyd in de laagste klassen eenige beleefdheid wil verwachten, dient men den stewards eerst geld in de handen te stoppen.

We konden dus met ons kaal ontbijt, dat weer even schitterend was als den eersten morgen, heengaan.

Aankomst te Patras.

De drie Grieken en ik lieten ons met een bootje voor twee franc de persoon naar den wal brengen. In het bootje haalden de Grieken een paar kistjes sigaren te voorschijn, die ze den bootsmannen overgaven, opdat die ze zoolang

Sluiten