Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terwijl de grootere schepen alle den Peloponesus om moeten. Zeilschepen moeten door stoombooten er doorheen getrokken worden en wil 't toeval, dat er geen stoomboot is, dan kunnen ze wachten, of ze kunnen den ouden we? kiezen.

o

Het Kanaal, waar Generaal Türr in 1882 een begin mee maakte, was in zes jaar klaar. Het heeft eene lengte van zes Kilometer en eene diepte van acht Meter.

De spoorwegbrug, waar wij over reden, bevindt zich op 90 Meter hoogte boven den waterspiegel. De schepen, die er door varen, moeten tol betalen naar tonneninhoud. Per ton wordt >2 drachma (20 cents ongeveer) betaald. Stoomschepen voor bovengenoemde havens bestemd, verkorten hun weg er 24 uren mee.

Korinthe heeft weinig voordeel van dit kanaal ondervonden. De waren, die de schepen uit Europa meenemen, zijn alle voor bovengenoemde havens bestemd. Daarbij komt nog, dat het kanaal een heel eind buiten Korinthe in zee valt, terwijl het bij 't door generaal Tiirr gestichte stadje Isthmia in de Saronische Zee uitkomt.

Aankomst te Athene.

Toen ik dan 's avonds te Athene aankwam, liet ik, 11a afscheid van mijne leermeesters genomen te hebben, mijne koffers in depót plaatsen. Op het re<;u las ik 30 Dec. 1905. Ik dacht: wat beteekent dat: We zijn toch vandaag Vrijdag 12 Januari 1906! Weldra werd mij verteld, dat ze in Griekenland 13 dagen achteraan kwamen.

Toen ik buiten 't station kwam, was 't alsof ik in een vuil verlaten dorp stond, terwijl de lage, vuile huisjes een

Sluiten