Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

per dag maar een of twee treinen van Patras naar Athene vertrekken.

Zooals ik ook schreef, kreeg ik, aan 't groote plein gekomen, vanwaar ik verder ging naar 't postkantoor, vrij wat hetere indrukken van de stad dan eerst bij 't station. Geen wonder ook, want ik was op het Omonia-of Eendrachtsplein, eene van de voornaamste plaatsen van Athene. Er bevinden zich hier namelijk twee groote pleinen, het Omonia en 't Constitutieplein. 1 usschen deze twee pleinen, die ongeveer twintig minuten loopens van elkaar liggen, bevindt zich hoofdzakelijk het drukste en modernste gedeelte der stad. Hier rijden de paardentrams en bevinden zich de voornaamste winkels.

Tot de voornaamste straten behooren in de eerste plaats genoemd te worden de Stadiumstraat en de Universiteitstraat, die eenigszins boogvormig en evenwijdig aan elkaar van het Omoniaplein naar het Constitutieplein loopen. Feitelijk komt de Universiteitstraat voor het leelijke koningshuis uit, dat door een plantsoen of boschje van oranje-, olijf- en peperboomen van het eigenlijke Constitutieplein is gescheiden, doch ik zal de vrijheid nemen, dit plein niet boschje en plein voor 't koningshuis, alles tot het Constitutieplein te rekenen.

Verder de Athenestraat, Hermes- en Eolusstraat. De Athenestraat, die rechts van de Stadiumstraat op het Omoniaplein uitkomt, zouden we de Stationstraat kunnen noemen, daar er zich in deze straat twee stations bevinden van de (in Athene ondergrondsche) electrische baan naar Pi reus (ongeveer vijftien minuten); één vlak bij den ingang rechts bij het Omoniaplein, het andere aan 't eind van deze straat vlak bij de gevangenis, die m. i. veel te wenschen overlaat.

Sluiten