Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eens het standbeeld van Minerva, de godin der gezondheid, droeg. Volgens de sage, die hieraan is verbonden, verscheen Minerva op een nacht eens in een droom voor 1'erikles, terwijl ze hem een geneesmiddel aan de hand deed ter genezing van een werkman, die zich tijdens den bouw der Propylaëen door een noodlottigen val bezeerd had.

Ihans begeven we ons langs den „Heiligen vveg", die vol sporen is, volgens de overlevering veroorzaakt door de wagens, die er bij opreden, verder rechts naar boven, om nu eens kennis te maken met het Parthenon, dat we zelfs in de Rolusstraat al konden zien.

Het Parthenon.

Wanneer men dit grootsche gebouw voor 't eerst van nabij ziet, maakt het zeer zeker een geheel anderen indruk, dan men er zich wel van had voorgesteld. Velen zullen misschien zich dit gebouw, dat geheel van wit marmer gebouwd is, als een kale, spierwitte tempel voorstellen, waar eigenlijk niet eens zooveel bijzonders aan te zien zal zijn. Het komt echter anders uit. Kr heeft zich namelijk door den vochtigen zeewind uit het Zuiden, die reeds meer dan drie en twinti"

b

eeuwen er tegen aan waaide, op het witte marmer een laagje platina gevormd, dat veel op mat goud gelijkt, en vooral, wanneer de zon er op schijnt, zulk een schilderachtig gezicht oplevert, dat wc gerust kunnen zeggen, dat de natuur hier voor eene beschildering heeft gezorgd, waarvan namaak door menschenhanden onmogelijk is!

Het Parthenon werd in 437 vóór Christus onder de regeering van Perikles gebouwd door de twee architecten Iktinus en

Sluiten