Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van uit dezen zijvleugel kan men door eene groote poort in „het huis" komen.

Meer namen en bijzonderheden zal ik hierbij niet aanhalen. Wel kan ik nog zeggen, dat de Turken dit „huis" tot eene ruïne gemaakt hebben.

De Karvatiden.

Verder krijgen we nog 't andere zijkamertje ten zuiden van de groote kamer, dat met het front naar het Parthenon gekeerd is. Wordt de zijkamer aan den anderen kant gevormd door zes Jonische zuilen, bedekt door een plat dak, hier zijn het zes heilige maagden, prachtig uitgehouwen, die het dak op hare hoofden droegen. O hoe jammer, dat dit grootsche werk zoo schandelijk is vernield ! En aan wien hier weer de schuld? Aan Lord Elgin! Het heele dak is ingevallen, terwijl hij van de Karyatiden of de zes „Atheensche meisjes" er eene heeft afgezaagd en door een namaaksel van terracotta heeft vervangen.

Dit kamertje wordt de Karyatiden-zaal genoemd. Op een paar minder belangrijke fabeltjes na is dat dan ook alles wat men er van weet.

Het Akr< >roi.is-MrsEi'm.

Dan bevindt er zich op den berg nog een museum, het „Akropolis-museum", waarvan ik ook al even sprak. Het bevindt zich aan den zuidoostelijken rand van den berg, achter het Parthenon. Het is ingedeeld in tien kamers, waar alleen die kunstvoorwerpen worden bewaard, die op

Sluiten