Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerst voor die rechtbank veroordeeld werd wegens onderscheidene moorden, o.a. ook om den moord op zijne moeder, liet is tevens de plaats, waar de Hijbei van gewaagt, de plaats, waar Paulus den Atheners omtrent den waren God predikte en hen tot Christenen bekeerde. Iets bijzonders is op den berg niet te zien, alléén, dat men op het met gras begroeide kleine plat-

DE AREOPAaglUS.

0

vorm een mooi uitzicht heeft over Athene. Verder is de berg zelf het eenige voorwerp uit dien tijd, dat hier nog tot ons spreekt.

Van hier gaan we weer denzelfden weg terug, vanwaar we kwamen, om nu eens te bezien, hetgeen we op de heenreis zoo blindelings voorbij liepen. We zullen daarom weer beginnen bij dien rijweg, die ons eerst rechts en vervolgens links

Sluiten