Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar boven voerde. Direct aan 't begin van dezen weg zien we links van ons een tempel, die precies in denzelfden trant is gebouwd als het Parthenon, dus ook met eene aparte zuilenrij. Het is de tempel van Theseus, de best bewaarde tempel van Oud-Athene. Verschillende schrijvers en oudheidkundigen zijn het omtrent dezen tempel niet eens. Men weet

TEMPEL VAN THESEUS.

namelijk niet met zekerheid te zeggen, ter eere van welke godheid hij gebouwd is, evenmin het jaartal waarin. Het is dan tot nog toe ook een raadsel gebleven, hoe men er eigenlijk toe is gekomen, om hem Tempel van Theseus te noemen. Indien hij zijn naam werkelijk aan die godheid heeft ontleend, dan dateert hij uit het jaar 460 voor Christus.

De zuilenrij bestaat uit vier en dertig Dorische zuilen,

Sluiten