Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dertien in de lengte en zes in de breedte, welke zuilen eene lengte hebben van negen en vijftig decimeter, aan haren voet eene doorsnede van één meter en boven eene doorsnede van acht decimeter. De lengte van het geheele gebouw bedraagt, van het Stylobaat gemeten, bijna twee en dertig meter, de breedte bijna veertien meter. Het eigenlijke tempelhuis, de cella, is lang ruim twaalf meter en breed ruim zes meter. Indertijd, toen de tempel in eene christelijke kerk werd veranderd, is aan den achterkant de muur met twee zuilen van het zoogenaamde „pronoa" (de ruimte, die zich aan de breedtezijden bevindt, ingesloten door den breedtemuur en de verlengstukken der twee lange muren en een paar zuilen) weggebroken en vervangen door een nieuwerwetschen muur. Evenals bij het Parthenon heeft zich hier door den zeewind uit t zuiden op het marmer een laagje platina gevormd.

Ook deze tempel heeft aan verschillende veranderingen blootgestaan. Na eerst als christelijke kerk te hebben dienstgedaan, werd hij gedurende de Turksche overheersching in eene moskee veranderd, waarna er in 1833 een museum van werd gemaakt, terwijl hij nu alleen als antiquiteit bewaard blijft. Van binnen is het net eene oude schuur, waar slechts een paar gipsen namaaksels van het beeldhouwwerk, dat eertijds de gevels versierde, bewaard worden. Van het oorspronkelijke van dit beeldhouwwerk, dat de heldendaden van Theseus en Hercules moest voorstellen, is weinig overgebleven, terwijl dat weinige, dat er dan nog «il is, zwaar beschadigd is. Verlaten we dezen tempel weer en gaan we den rijweg weer op, dan komen we eerst voorbij eene lange rij van ruinen van huizen en waterleidingen, links beneden ons, alle overblijfselen van Oud-Athene, welke in den lateren tijd eerst zijn ontdekt.

Sluiten