Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Naar men mij vertelde, moeten in deze twee holen de vrienden van Socrates gevangen gezeten hebben, die het gat in den muur, waar wij door kropen, hadden gemaakt om met Socrates te kunnen praten. Er wordt dan bij verteld, dat ze het gat zonder gereedschappen gemaakt hebben. In hoeverre dit nu waar is, durf ik niet te beoordeelen. Het rotsblok, waar deze gevangenis in is uitgehouwen, bestaat van boven uit een platform, dat ten naaste bij eene lengte heeft van honderd dertien meter en eene breedte van zestig meter. I en zuiden van den 1'nyx-heuvel verheft zich een andere heuvel, waarop zich het grafmonument bevindt van Philopapus, kleinzoon van Antiochus den Vierden, den laatsten koning van Koniagene in Klein-Azië. De heuvel heet dan ook Philopapusheuvel. Het monument, dat dateert van 't jaar 116, heeft eene hoogte van veertig voet en 'n breedte van drie en dertig voet en is voorzien van een boogvormig front, dat recht op den Akropolis aan ziet. De onderbouw, ter hoogte van zeven a acht voet, bestaat uit vierkante steenblokken, zoogenaamde 1'ireesche steen, terwijl de bovenbouw geheel uit albater is samengesteld.

Hoven de relieflfries bevonden zich vroeger drie nissen, ingesloten door Korinthische pilaren, waarvan er nu nog twee aanwezig zijn. In de grootste nis, eertijds te midden der twee andere, bevindt zich een zittend standbeeld van den vroegeren Romeinschen consul l'hilopapus. Links van deze nis hebben we de nis, waarin zich het standbeeld van den grootvader van l'hilopapus bevond, lerwijl zich in de verdwenen nis rechts een standbeeld heeft bevonden van koning Seleukos Nicator, den grondstichter van het koningshuis van Komagene.

Het relief, waarin twee zeer havelooze paarden zijn waar te

Sluiten