Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nemen, stelile voor de feestelijke hemelvaart van Philopapus, in zijne waardigheid als consul. Achter het monument was de begraafplaats. Een prachtig uitzicht heeft men hier, zoowel op Athene in 't noordoosten, als op de badplaats Phaleron in 't noordwesten. Ook ontwaart men in de verte, aan den anderen kant van den Akropolis een heuvel, de Lykabettos, waarop ik later terugkom. Nu begeven we ons in noordoostelijke richting weer naar den rijweg, die ons aan den voet van den Akropolis aan het

„Odei'm" of Theater van Herodes Attkts

brengt. Het is een Romeinsch theater, dat in de tweede eeuw na Christus gebouwd werd door den rijken Tiberius Claudius I Ierodes Atticus, die van 101 —177 leefde. Hij stichtte dit «illeen ter herinnering aan zijne vrouw Appia Annia Regilla, die in t jaar 160 stierf. liet theater kon zes duizend toeschouwers bergen.

\ ijf minuten verder, ligt eveneens tegen den voet van den Akropolis, nog een ander theater. Het is het Grieksche

Dionysis-tiieater of Theater van Bacchus.

In de allervroegste tijden bestond het uit hout, doch 't werd in de vijfde eeuw vóór Christus verwoest of verbrand. Na den val van Pisistratos begon men het weer in marmer op te bouwen, terwijl het ten tijde van den redenaar Lycurgus, in t jaar 240 voltooid was. Het theater kon plaats geven aan dertig duizend personen. De benedenste rijen zijn van albater, de bovenste van poreuze steen. De voorste rij was gewijd aan verschillende priesters, volgens de inscriptie, die elke zitplaats draagt. De gewichtigste en prachtigste plaats is die.

Sluiten