Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Monument van Lysicrates

brengt. Het is n heel aardig rond gebouwtje, dat door een ijzeren hek is omgeven. Het is in Corinthischen stijl gebouwd en omringd door zes Corinthische halfzuilen. De ronde bovenbouw van zes en een halven meter hoogte en acht en twint.g decimeter doorsnede, rust op een onderbouw van blokken „Pireesche" steen. In vroeger tijd liep er van het Dionysis-theater eene breede straat naar de stad, welke straat dc Drievoet-straat genoemd werd.

hertijds werden hier de zoogenaamde Dionysische spelen of wedstrijden gehouden. De prijzen bestonden uit drievoeten. hlke winnaar, die nu zoo n drievoet won, liet hem volgens een oud gebruik, op de top van een tempeltje plaatsen

Zoo bevonden zich aan weerskanten van dezen weg tal van zulke monumenten. Op gelijke manier is dit monument ontstaan en volgens de zeer onduidelijke inscriptie, die met moeite ,s te ontcijferen, door Lysicrates (koorleider) zelf in het jaar 335 voor Christus gesticht. Boven in de fries bevindt z.ch beeldhouwwerk, waarin wordt voorgesteld, dat Dionysis de Tyrrheensche zeeroovers, door wie hij was beroofd, in Dolphijnen verandert.

Nu keeren wij weer langs hetzelfde nauwe straatje van

daarnet terug naar de Poort van Hadrianus, gaan door deze

poort en komen op een uitgestrekt vlak terrein, waar zich eens de reusachtige

Tempel van Ji i-iter uk „Olympischen Zei s"

bevond, en welks overblijfselen, slechts zestien zuilen, nu gewoon met dien naam zijn aangegegeven. Met het bouwen van dezen tempel werd een begin gemaakt in het jaar 530

Sluiten