Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eeti storm is omgewaaid en nu door een stek van puntdraad is omgeven.

't Is een eigenaardig gezicht, zoo'n omgevallen colonne, net een stapel damstukken, die door topzwaarte is omgevallen en waarbij de stukken op de plaats zijn blijven liggen, waar ze neerkwamen. Men vertelde mij, dat, toen deze zuil omgevallen was, liet zóó'n schok had gegeven, dat heel Athene beefde, alsof

HET ZAPPEION.

er eene aardbeving plaats had. De zuilen zijn zestig voet hoog en met platina bedekt aan den kant, waar de zuiden zeewind er tegen aanwaait, op de andere plaatsen daarentegen wit. Hoven in den top van die groep van dertien zuilen kan men brandplekken waarnemen, geheel zwart. Het is dan ook zeer zeker, dat de 1 urker. den geheelen tempel, op deze enkele

Sluiten