Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stukken na, verbrand hebben. De tempel had in zijn geheel eene lengte van driehonderd negen en vijftig voet en eene bieedte van honderd acht en zeventig voet.

Nu begeven we ons weer verder in zuidoostelijke richting, wandelen door een prachtig plantsoen van heestergewassen en welriekende bloemen en we staan voor het

Zapfeïon,

een enorm gebouw, dat zijn naam heeft te danken aan de Gebroeders Zappas, op wier kosten de stad het bouwde en dat van af 1888 bestemd is, om er tentoonstellingen te houden.

Dit jaar, in 1906 namelijk, was het gedurende de Olympische Spelen ingericht als hotel-restaurant voor de athleten, die deelnamen aan die spelen.

Schrijver dezes nam toen in dit gebouw de functie waar van adjunct, als zoodanig aangesteld door den Heer Polemy, Directeur van t 1'alace Hotel, een der allereerste hotels van Athene, die deze zaak voor eigen rekening had ondernomen.

Waarom dat dit gebouw daarvoor werd aangewezen en er apart voor ingericht moest worden, terwijl er toch zoovele hotels te Athene waren ? Wel, er was niet intijds voor slaapgelegenheid en restauratie voor de athleten gezorgd, en daar de hotelprijzen te Athene gedurende feesten als de Olympische Spelen vertiendubbeld worden, zoodat er een ware brigandage van gemaakt wordt, was men genoodzaakt in allerijl nog een toevluchtsoord te zoeken.

Het oog viel op het Zappeïon. Met den heer Polemy werd een contract gesloten, waarbij bepaald werd, dat deze voor eene billijke hotelprijs, twaalf drachma (zes gulden) per hoofd en per dag, welk bedrag hij het Comité van de

Sluiten