Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Olympische Spelen in rekening kon brengen, voor de installeering van het Zappeion en inkwartiering der Hercules-zonen moest zorgen.

In de twee ronde zijvleugels van het gebouw werden een paar honderd kamertjes opgetimmerd, waar de athleten twee aan twee werden ingekwartierd. Op ieder kamertje bevonden zich dus twee ledikanten.

Plcisc turn the cari to notify your exit. Pleasc turn the earit to notify jour exit.

fa— h—a -r-l_r \

M. JENSEN. Prièrc tuurner Ie cartoi peur signator la sortie. m I l'riére tuurner Ie cartun puur signuler la sortie. I Licutcnant U. SANDER.

i^l"! ?" 'I

Hitte bei® aasgchon die karte uinzudrebcn. Ritte beim aiisgehc» die kartc umzudrehen.

Hoven de deur van elk kamertje was eene kartonnen plaat bevestigd, waarop het nummer van de kamer stond vermeld met de namen van hen, die haar betrokken hadden. Gingen de heeren uit, dan vouwden ze, zooals hun op de plaat verzocht werd, de eene helft ervan om

B A

OUT OUT

SORTI SORTI

AUSGECANGEN AUSCECANCEN

104

Nom: M. J KNS EN. Nom: Licutcnant

U. SANDER.

Nationalitc: Danois. Nationalitc: Danois.

ii I -

zoodat dan die kant van de kaart zichtbaar werd, waarop hunne afwe/.igheid stond aangegeven, dit met het oog hierop, dat de kamerwacht vanuit de gangen al kon zien of ze uit of thuis waren.

Sluiten