Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderzoek ophield, werd het weer even slecht als te vuren. De menschen klaagden steen en been, veraenschtcn Directeur 1 olemjr, die met dat al maar „money" sloeg uit het sleehte eten, ze zwoeren vaak bij hoog en laag, dat zij die ontvangst en behandeling te AOunc, over de geheele wereld bekend zouden maken, dat Athene voo, hun part in de

t kra »'"«=». «» dat ze voor geen geld ter wereld ooit weer ,n Gnckepland terugkwamen om deel te nemen aan de Olympische Spelen.

Of ze er nu nog zoo over denken weet ik niet, doch dit weet ik wel, dat, toen de fijngeslepen heer Polemy op den a scheidsavond als pleister op de wonde eene royale bierfuif «af, er velen waren, die zich uit louter wraak op Polemy < ronken dronken en de met tal van fraaie vlaggen getooide Aden van het Zappeïon van hare versierselen beroofden, om

S VüonverPen- waarop hun wraak gekoeld was, mee c voeren als eene blijvende herinnering aan die „woelige" dagen. Tegelijk met hen zullen ook wij het Zappeïon vaarwel"•eggen, om nu eens het Stadium te bezichtigen, dat slechts een paar minuten loopens van het Zappeïon ligt verwijderd.

Het Stadii'm.

Het stadium, eene reusachtige, hoefvormige tribune, geheel van wit marmer gebouwd, waar zestig duizend toeschouwers eene plaats kunnen vinden, is eene stichting van den redenaar en staatsman Lycurgus, die het in het jaar 130 vóór Christus ouw e, met het doel, er de 1'anatheensche of Olympische Spelen te houden. Het gebouw heeft eene lengte van tweehonderd en vier meter en eene breedte van drie en dertig meter zes en dertig centimeter. In het jaar 140 werd het

Sluiten