Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorts zal ik bij de beschrijving over de oude gebouwen nog voegen een woordje over den

Lvkaiiettos-iieuvel,

die zich ten noordoosten van de stad verheft. Aan den voet van dezen heuvel bevindt zich het reservoir der waterleiding, die dateert van de tweede eeuw na Christus. Keizer Hadrianus (117—138) is begonnen met haar aan te leggen, doch zijn aangenomen zoon Antonius Pius heeft haar voltooid. In 1869 werd ze weer in orde gemaakt. Van hier slingert een spiraalvormig pad, gedeeltelijk in de rots uitgehouwen, zich door een jong dennenbosch, dat tegen den berg aanligt, omhoog. Boven op den top staat een kerkje, de Sint-Georgekerk. Hier, tweehonderd zeven en zeventig meter hoog in de lucht, heeft men een prachtig gezicht op Athene met den Akropolis en de vlakte van Attika, zooals de vlakte bij den Akropolis heet. Verder ziet men in de verte Pireus en de badplaats Phaleron, met de geheele Saronische zee. Vanaf de waterleiding heeft men een half uur werk om boven op den top te komen.

De Nieuwere Gehouwen.

De voornaamste nieuwe gebouwen bevinden zich in de Universiteitstraat. Ze zijn meest alle van wit marmer gebouwd en verscheidene vertoonen boven op de platte daken standbeelden, eveneens van albater. Vooral in't oog loopend is het fraaie huis van „Schliemann". Dr. Schliemann was een Duitscher, die vele oudheden in Griekenland ontdekt heeft en die in 1890 gestorven is.

Sluiten