Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Centrale Museum, een enorm gebouw, door een groot plantsoen van den weg gescheiden, is zeer zeker een kijkje waard. Het bevat verschillende gedenkteekenen uit den Griekschen vrijheidsoorlog, standbeelden van de beroemdste mannen uit vroegeren tijd, inheemsche costumes en nog veel meer.

Nr IETS OVER DE A l'HENERS.

Ofschoon vriendelijk en gul op de eerste ontmoeting, vallen ze in omgang niet mee, de weinige goede niet te na gesproken. Op waarheid en eerlijkheid komt het hun niet aan; vooral als 't geldzaken betreft, trachten ze je op allerlei manieren te bedriegen. In den handel zijn ze net als de Italianen, ze vragen het dubbele, soms het driedubbele der waarde. (>p hun woord kan men ze niet gelooven, als men bijvoorbeeld met hen afspreekt, om op een bepaald uur ergens saam te komen, moet men niet gelooven, dat ze er op tijd zijn, het wordt minstens een uur later.

Als men ze vraagt hoe laat het is, slaan ze er maar een slag naar. Komt men bij hen om inlichtingen omtrent het een en ander, dan zeggen ze maar wat. Daarenboven zijn ze zeer nieuwsgierig. Zoodra men kennis met hen maakt, begint het vragen. Doorgaans vangen ze zoo aan: „Hoe lang is U hier? hoe lang blijft U hier? Wat is uw beroep? hoeveel verdient U? wat dunkt U over Athene? houdt U wel van de Grieken: Hoe heet de Koningin van Holland?" en zoo gaat het al maar door, totdat men op 't laatst, om er een eind aan te maken, genoodzaakt is, een leugen te bedenken, zoodat ze zelf beginnen te begrijpen, dat ze

Sluiten