Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor den gek worden gehouden. En dan mag men ook nog wel een groote leugen bedenken ook, anders helpt het niet eens, want ze zijn zeer lichtgeloovig. Als ze zien, dat er iets te halen valt, dan interesseeren ze zich veel om je. Hebben ze een wrok tegen je en zien ze, dat ze je niet kunnen berooven, dan hebben ze er desnoods wel een moord voor over.

Met de overheid is het ook treurig gesteld. Wetten bestaan er niet, of ja, ze bestaan wel, doch worden niet in toepassing gebracht. Aan krachtige maatregelen ontbreekt het. De een durft niet om den ander. Kn wil deze of gene overheidspersoon al eens krachtige maatregelen nemen, om den een of anderen misstand uit den weg te ruimen, dan moet hij het vaak met zijn leven boeten. Dat is onder anderen verleden jaar nog met den vijf en tachtig-jarigen minister Deleyannes gebeurd. Kr bestaan hier namelijk van die stille kaarthuizen, waar om grof geld wordt gespeeld. Die wou minister Deleyannes uit den weg hebben. Dat had tengevolge, dat er een paar van de beruchtste werden gesloten. Onder anderen ook het speelhol, dat een zekere Mizéas er op na hield. Deze, hierover verbitterd, loofde aan zijn knecht Kostajerakares vier duizend drachma (zestienhonderd gulden) uit, als hij Deleyannes vermoordde. En zoo geschiedde. Op den 3,sten Mei 1905 's middags om vijf uur, zou minister Deleyannes de trappen van de Kamer van Afgevaardigden bestijgen, toen er iemand, met den hoed in de linker en een papier in de rechterhand op hem toekwam. De minister, niet anders denkende, dan dat het iemand was, die met een verzoekschrift tot hem kwam, zou het papier in ontvangst nemen, toen hij plotseling door een dolk, dien de moordenaar onder

Sluiten