Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t „verzoekschrift had verborgen, werd doorboord en dood neerstortte.

Voor de rechtbank is Kostajerakares ter dood veroordeeld; zijne terechtstelilng zou over een jaar te Nauplia plaats hebben. Mizéas werd veroordeeld tot acht jaar tuchthuisstraf. Uit betrouwbare bron werd mij verteld, dat het best kon wezen, dat ze er misschien beiden nog wel met een lichte straf afkwamen. Mizéas had namelijk geld genoeg, waarmee hij verschillende invloedrijke personen de handen wel zou kunnen stoppen.

Niettegenstaande deze „betrouwbare bron" heeft men later in de courant kunnen lezen, dat de onthoofding toch heeft plaats gehad.

Ziehier wat Van Wermeskerke, de Grieksche correspondent van de N. Rt. Ct., die er bij tegenwoordig is geweest, er in Juli van schreef: Onder meer bijzonderheden deelt hij mede, dat Griekenland er aan het zeestrand een beuleneilandje er op na houdt.

„Op dit beuleneilandje ♦) worden de twee beulen „bewaard". Het is de gewoonte in Griekenland, de beulen te kiezen uit ter dood veroordeelden, die zich dan verder levenslang op dit eilandje moeten ophouden.

De veroordeelde heeft op den vóóravond zijner terechtstelling het galgenmaal gekregen, zooals gebruikelijk is, doch er maar weinig van genuttigd. Hij scheen zeer zenuwachtig, sprak druk met veel gebaren, hekelende de Grieksche toestanden, de politiek. Om twee uur 's nachts was de priester bij hem gekomen, die hem gecommunieerd had.

♦) Oftewel Nauplia (A. VV. T.)

Sluiten