Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dk Grjeksche financiën.

Wat de financiën betreft, staat het er met Griekenland diep treurig voor. De Staat zit tot over de ooren in de schuld. Verkeerde het land onder den in 1862 weggejaagden koning Otto in financiëele moeilijkheden, het is er, volgens sommigen, onder zijn opvolger, den tegenwoordigen koning George, een prins uit het regeerende huis van Denemarken, niet beter <jp geworden. Hadden ze koning Otto vanwege het kinderlooze huwelijk maar niet verdreven en stil zijn gang laten gaan, de man deed wel geen goed, doch zooveel slechts deed hij nu ook niet en dan had Griekenland misschien die schuld niet gehad, die het 1111 heeft, want de tegenwoordige rijke hofhouding met de vijf*) prinsen verslindt geld!

Ja, dat de Staat wel arm moet zijn, kan men afleiden uit het feit, dat het Grieksche geld bijna geheel uit papiergeld bestaat, dus allemaal uit schuldbekentenissen. Zelfs de munteenheid, de Drachma (met eene wisselende waarde van ongeveer veertig cents) is van papier, een nietig vodje, iets grooter dan een lucifersmerk.

De Drachma is verdeeld in honderd Lepta. In nikkel heeft men geldstukken van vijf, tien en twintig Lepta; in 't koper van vijf en tien Lepta. Verder heeft men nog briefjes van twee, vijf, tien, vijf en twintig, honderd, vijfhonderd en duizend Drachma en dat is de geheele munt, dus niet lastig voor den vreemdeling.

*) Koning lieorge heeft vijf zoons en eene dochter, ile dochter is gehuwd met een Russischen prins.

Sluiten