Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kn hiermee, geachte lezer, wil ik mijne beschrijving over Athene en de Atheners eindigen, om U ten slotte nog een eigenaardig avontuur te vertellen, dat mij op Paasch-Maandag overkwam.

Drie iken gevangene !

t Was Paasch-Maandag, /.even uur in den morgen, dat ik op mijne kamer op de tweede verdieping van mijn hotel te Athene nog rustig lag te slapen.

Plotseling wordt er op de deur geklopt. Ik schrik half wakker en roep verward: „Wie is daar?" Waarop de jonge bediende van mijn Griekschen hotelhouder me van achter de deur in 't Grieksch zooiets toeroept, als dat er iemand is om mij te spreken. Daar ik me niet kon begrijpen, wie mij daar zoo vroeg in den morgen al moest hebben, bekommerde ik er mij niet veel om en sloeg de dekens nog eens lekker om mij heen, om weer in te slapen.

t Duurde maar even, of daar werd met een paar vuisten zoo geweldig op de deur van mijn kamer geslagen, dat ik geheel wakker mijn bed uitsprong en naar de deur snelde. Ik deed die halverwege open, stak mijn hoofd door de opening en zag twee heeren voor mij staan, wien ik verwonderd afvroeg, wat ze op zoo n ongebruikelijken tijd wel van mij verlangden.

„Ja, wij moeten „monsieur le Directeur" hebben," luidde t antwoord in gebrekkig Kransch.

„O, den Directeur? mijnheer Colioudis?"

„Ja, „monsieur le Directeur" moet op 't politiebureau komen." '. maar dan moet l niet hier op de tweede verdieping

Sluiten