Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Nou, dat weet ik niet zoo precies, maar ik kan U wel een briefje van vijf en twintig Drachma laten zien," vervolgde ik, terwijl ik er een uit mijn portefeuille haalde.

De commissaris zweeg een oogenblik, keek het paspoort verder in, en riep toen plotseling uit: „Maar wat is dat? dat paspoort is niet gedateerd?!"

„Ja zeker wel, mijnheer. Ziet U maar, daar staat Leeuwarden 25 November 1905, dat wil zeggen, dat het op dien datum te Leeuwarden is afgegeven."

„Ja, maar daar achter Den Haag staat geen datum, neen, dat paspoort deugt niet!"

„Maar mijnheer, daar achter Leeuwarden staat toch de datum van afgifte, dan behoeft het toch in Den Haag niet opnieuw gedateerd te worden."

„Dat zeg jij! maar dat paspoort deugt niet; 't is voor mij niet voldoende!"

„Nou, dan snap ik er heelemaal niks meer van, en nou heb ik er nog wel een gulden of zeven voor betaald ook."

„Ja, dat kan jij gemakkelijk zeggen, maar dat paspoort is niet echt, zooals ik je vertel! Neen, je moet met andere papieren komen!"

„Nu mijnheer, hier heb ik nog een getuigschrift van „1'outsma", waar ik vroeger drie jaar op school ben geweest, misschien dat u dat kan helpen."

Hij las het getuigschrift even vluchtig na en gooide 't mij weer toe, terwijl hij mij toevoegde: „Dat 's alles goed en wel, doch daar schiet ik niets mee op. Eerst betere bewijzen !"

„Nu, ik weet er niks meer van, maar ik weet wel, dat het al eigenaardig is, dat ik hier door de politie uit mijn

Sluiten