Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bed wordt gehaald, terwijl andere Hollanders, die in Holland in de gevangenis zouden zitten, maar ongemoeid worden gelaten."

„Ja, daar weet ik alles van, maar daar kunnen wij niks aan doen, we hebben met Holland en Duitschland geen contract gesloten en met Helgië wel, onze wetten schrijven het ons zoo voor, maar dat doet er ook niks toe, maar we moeten omtrent jou meer weten; individuen als jou mogen we zoo niet rond laten loopen !"

Ln de commissaris keek, terwijl hij de armen over elkaar sloeg, met een heel wijs gezicht naar den zolder, om af te wachten, wat ik zeggen zou.

„Ja!.... dan zal er niets anders opzitten, dan dat U naar mij informeert bij den algemeen zaakgelastigde van Holland," hernam ik.

„De algemeen zaakgelastigde van Holland, wie is dat?"

„Mijnheer Van Lennep."

„Van Lennep, Van Lennep, dien ken ik niet. Waar woont die mijnheer Van Lennep?"

„Sinastraat, No. 23, mijnheer."

„Nu, dan mot je straks maar met een agent ernaartoe."

„Maar mijnheer, ik wil beslist niet naast een agent in uniform loopen."

„Waarom niet, niemand kent je hier."

De commissaris stond op, om heen te gaan ; onder 't heengaan voegde hij mij toe: „Je moet even wachten, ik moet er eerst met den Prefect van Politie over spreken."

Toen de commissaris wat lang wegbleef en 't wachten mij begon te vervelen, ging ook ik overeind en liep eveneens de kamer uit, om eens weer in de vestibule te kijken, waar

Sluiten