Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Omdat men nooit weet tot welk resultaat men zal komen,

En wijl men door niet te voldoen aan 't verlangen, Een kapstok heeft waar men veel aan op kan hangen.

II.

DE OPENING DER ZITTING VAN 1)E STATENGENERAAL.

l">e opening der zitting van de Staten-Generaal Is een optocht van wetgevers in pontificaal,

Hetgeen eigenlijk net zooveel beduidt,

Als dat de Hoogmogenden, naar een wettig besluit, Op zoo'n dag van voren, van achteren en op zij Even vol met goud beplakt zijn als een hoflakei En ook een degen dragen,

Zonder zich daarmee in 't minste gevaar te wagen. — 'levens hebben ze dan een steek boven op het hoofd, VV aardoor natuurlijk iedereen gelooft,

Dat ze allen generaals zijn van den Staat In plaats van //generaals van de praat."

Bij zulk een plechtigo zitting zijn de twee Kamers één Hetgeen als zeer fideel niet alleen,

Maar als iets zeldzaams moet worden aangemerkt, Wijl gewoonlijk de eenheid, hoe kunstmatig ook bewerkt,

Sluiten