Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op straat, op een wagen of op 't dak van een woning, Hun stern te voegen bij 't koor van : „Leve de Koning!"

Waarvoor Z. M. met zijn gewone minzaamheid,

Al de heeren en dames met een wenkje „goê-morgen" zeit. Overal waar de trein passeert door de stad Banen twee rijen infanteristen den Koning een pad. Aan het paleis, vóór de Kamer en nog op een punt of twee Speelt de muziek 't //Wilhelmus" en zingt de bevolking meê. En dat alles met accompagnement Yan een miniatuur-bombardement,

Want van 't moment dat Z. M. zijn paleis verlaat Tot Sire er terug is en weer rustig in zijn binnenkamer staat, Hoort men ieder minuut Van 't geschut een saluut.

in.

DE TROONREDE.

Het gewichtigste document in een constitutioneelen Staat, Waarin alles naar de grondwettige voorschriften gaat,

Is het straks bedoelde vel groot-octaaf velijn,

Waarvan Z. M. de Koning steeds pleegt voorzien te zijn, Als hij op den derden September-Maandag van elk jaar Met zijn gevolg verschijnt voor de Nederlandsche Wetgevers schaar. — In den regel komt het belangwekkend stuk,

Sluiten