is toegevoegd aan uw favorieten.

Politieke gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nu we niet langer op de oude potjes kunnen teeren. Groote uitgaven slaan voor de deur, zoodat 't thans Zaak is, om tot herstel van de balans En bij wijze van compensatie

Een beroep te doen op de draagkracht der Natie.

liet leger blijft dapper — de rust ongestoord, lerwijl men van Atchiu ook weinig meer hoort. De vloot doet haar plicht en vaart zonder schroom De wereld steeds door, over zee en langs stroom. Maar de tijden zijn kwaad,

— Ook voor den soldaat En zijn zeekameraad; —

Daarom zullen wij u in den loop van het jaar, Ook bij ontstentenis van direct gevaar, De noodige voorstellen doen lot verhooging van hun soldij en rantsoen. — Voorts zal ook uw meewerking worden gevraagd Voor zaken, die wel een beetje zijn afgezaagd, Maar zonder welke 't met de veiligheid van den Staat Den verkeerden weg op gaat.

Wij hebben het oog op de legerformatie, Met de daaraan verbonden kader-organisatie. Terwijl de gelden voor kazernes en nieuw geschut

Uit de begrooting moeten worden geput.

En voor den vestingbouw een millioen of acht Op de speciale af braak-begrooting is gebracht. —

Daarenboven ligt er een werkje in 't vet,

Dat u als pièce de résistance zal worden voorgezet, Omdat het zeker niet in een maand of acht Wordt ten einde gebracht.