is toegevoegd aan uw favorieten.

Politieke gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is het nationaal wetboek van strafrecht — Dat — zooals voor jaren reeds is gezegd —

Eens voor al

Het volgend geslacht van de fransche wet verlossen zal. Maar inmiddels wordt er toch over gedacht

Om voor het tegenwoordig geslacht,

In de vreemde wetten die hier nog bestaan Met ,/herzien" ijverig voort te gaan,

Al krijgen ze daardoor welbekeken Het aanzien van een lappendeken. — De uitbreiding van het schoone recht,

Waarvoor ons volk zich dood zelfs vecht, Het stemrecht n.1., waarop in ons land,

Blijkens de verkiezingen elkeen is gebrand,

Maakt een punt uit van ernstig beraad,

En zooals 't nu staat Schijnt het Mijn regeering niet kwaad, Om elkeen — burger en soldaat —

Die om politieken raad Bij den pastoor of dominé gaat,

Een stem te geven — om 't even Of hij al of niet weet hoe er meê te leven. — Het onderwijs blijft, van hoog tot laag,

Gestaag

Een zaak waaraan Mijn regeering al haar tijd, Die niet bezet is, wijdt,

Maar tot mijn spijt Blijft niettemin de schoolkwestie steeds op 't tapijt . Dat niet weinig slijt Door dien eeuwigdurenden onderwijsstrijd.

2*