Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan den Koning gepresenteerd;

Die de Kamers dan met een kort wederantwoord vereert.

Nu eens zegt Z. M. heel kort:

//Ik dank de Kamer voor 't adres dat mij aangeboden wordt;" Soms voegt Hij er bij, maar volstrekt niet altijd : ,/Het verheugt me dat de heeren zoo bereid

En verlangend zijn om met vlijt,

Mee te werken tot 's lands welvarendheid."

IV.

DE BEGROOTING.

Zoodra de Kamers zich hebben geconstitueerd En al de voorbereidende werkzaamheden zijn gepasseerd; Als de presidenten hun zetels hebben aanvaard Met roerende speeches - - de moeite wel waard —

Als de nieuwe leden hebben zitting genomen En de gewone coinmissien in functie zijn gekomen, Als 't antwoord op de Troonrede is vastgesteld En de trekschuit voor de Eerste Kamer reeds voor d'afvaart

belt,

Dan vangt — daar alles naar den regel moet gaan — De eigenlijke arbeid volgens programma eerst aan.

Sluiten