is toegevoegd aan uw favorieten.

Politieke gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De eigenlijke discussiën over het budget ,

Zijn interessanter dan die over een naturalisatiewet; Omdat er bij de begrooting nooit gemis Aan stof voor redevoeringen is.

Elk lid toch heelt als de politiek is afgedaan Een algemeen belang bij de hand waarvoor hij pal moet staan. Al heeft het — hij erkent dit met openhartigheid — Een zekere kleur van de localiteit Waar de geachte spreker woont,

Of als welks vertegenwoordiger hij uieer speciaal in de Kamer troont.

Mijnheer A. dringt op een spoor weglijntje aan Waarmee hij precies naar zijn buiten zou kunnen gaan; Mijnheer B. vraagt subsidie voor een droogmakerij

Welks actiën hij In de portefeuille van een oudoom heeft ontdekt,

Die waarschijnlijk kinderloos nel patres trekt. Mijnheer C., president van een navigatielijn Of van een goud- of zilvermijn,

Vraagt met de naïveteit van een kind Of ook de Minister niet vindt,

Dat de Staat van de stoombootmaatschappij Voor de posterij Geen partij zou kunnen trekken,

Eu of ook niet een subsidie aan de mijn in Js lands belang

zou strekken. D. vraagt een rechtbank in zijn kiesdistrict;

E. een kweekschool of een kazerne als dat beter schikt; F. een gymnasium, G. een telegraafkantoor;

H. een gevangenis voor een stad die een kantongerecht verloor.