is toegevoegd aan uw favorieten.

Politieke gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pan staat een ander, een grappige op, Een die flink den spijker steeds slaat op den kop, Maar die wat plat Is in het parlementair debat.

„ Waar is uw vrijheid — zoo vraagt die meneer — Waar uw programma — ik zie 't niet meer; Is het misschien hier verloren gegaan Sedert gij achter deez' tafel gingt staan? Waar is uw vrijheid — voor allen in 't land ?

Gij die maar alleen voor een geestverwant, Oor hebt — en oog voor het heil der partij, Die u gehoorzaamt door dwingelandij. Gij liberalen — gij dweept met het recht, Als 't op uw weg maar geen stroohalmpje legt,

Gij wilt gelijkheid alom voor de wet,

Mits ge eerst de iniuderheid, uit louter pret, Buiten het gemeene recht hebt gezet."

Eindelijk vat een beroemd advocaat ,

Die in de voorste gelederen staat,

Van 't conservatief leger zonder soldaat, Het woord op, waarna hij zich hooren laat: „Gij weet Mijne heeren, dat ik sedert jaren, Wiet heb opgehouden mij tegen alles te verklaren, Wat in ons Vaderland Is voorgedragen van liberalen kant, En niemand zal het mij wel tegenspreken,

Dat ik de zaken goed heb bekeken,

Want overal waar het liberalisme regeert Loopen de zaken verkeert;

3*