is toegevoegd aan uw favorieten.

Politieke gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toch gebeurt het wel een enkele keer,

Dat, met afwijking van de gewone leer, Een verzoekschrift zooveel invloed heeft,

Dat 't aanleiding tol discussie geeft;

En de commissie het durft wagen Inlichting aan de Begeering te vragen,

Die ze welwillend verstrekt — want 't eind Blijft toch steeds, dat de petitie verdwijnt.

Een petitie zonder zegel Wordt — naar den parlementairen regel — Wat er ook in mocht worden gezegd

O O

Meedoogenloos ter zij gelegd;

Want de Kamer onderstelt,

Dat hij, die zelfs voor een zegel mist het geld Niet in staat moet worden geacht Zich te wenden tot de Wetgevende macht.

Hoe grooter het zegel dus, hoe meer verstand, Dat is de conclusie — ze ligt voor de hand —

Doch die conclusie is Volkomen mis,

Daar elk verzoekschrift, zelfs op zegel geschreven, Op ter visie legging dan op verre na geen recht moest geven.

Wanneer belangrijke zaken Het ontwerp van beraadslaging bij de Kamers uitmaken , Wordt, met kwistige hand,

Door het geheele land Een stortvloed van adressen verspreid,

A\ aarin met onpartijdigheid